Екологія

  1. 🏠
  2. Запобігання корупції та безпека
  3. Екологія

Охорона атмосферного повітря

 

З метою мінімізації антропогенного впливу на навколишнє природне середовище при проведенні господарської діяльності, адміністрація ДП «ХМТП» стоїть на позиції всебічного дотримання вимог природоохоронного законодавства та здійснює комплекс дієвих природоохоронних заходів.

Основною діяльністю ДП «ХМТП» є перевантаження експортних, імпортних, транзитних і каботажних вантажів з одного виду транспорту на інший, з короткостроковим  накопиченням на власній території суднової партії вантажу. Технологія вантажних робіт забезпечує їх економічну ефективність та максимально можливе збереженням якості вантажу та мінімізацію його втрат у рамках дотримання вимог діючого законодавства. Підприємство проводить вантажно-розвантажувальні роботи на 2-5 причалах Херсонського морського порту.

При здійсненні виробничої діяльності ДП «ХМТП» по перевантаженню вантажів (навалочних, насипних) та видобуванні піску в с. Рибальче відбувається викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів. Основною забруднюючою речовиною, що викидається в атмосферне повітря, є речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом. При цьому, зазначена забруднююча речовина є найбільш поширеною та її затверджений граничнодопустимий викид від організованих джерел складає 150 мг/м3

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря», викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами основної режимної теріторії  ДП «ХМТП» (м. Херсон, пр. Ушакова, 4) та  піщаного кар’єру врегульовані Дозволами на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря:

– дозвіл № 6510136300-237 на викиди ДП «ХМТП» (основний майданчик) від 22.01.2016р. терміном дії до 22.01.2026р.;

– дозвіл № 6510136900-302 на викиди ДП «ХМТП» (піщаний кар’єр) від 22.01.2016р. необмеженого терміну дії.

Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин для отримання дозволу на викиди пройшли розгляд Головного управління Держсанепідслужби у Херсонській області (висновок від 13.01.2016р.
№ 02-01-10/1392/а).

Відповідними дозволами передбачено заходи щодо здійснення контролю за дотриманням затвердженого нормативу граничнодопустимого викиду речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом по
6 джерелах раз на рік. Інструментально-лабораторними вимірами відповідності фактичних параметрів викидів нормативам граничнодопустимого викиду перевищень вмісту забруднюючих речовин не встановлено.

Організація виконання навантажувально-розвантажувальних робіт
ДП «ХМТП» регламентується робочо-технологічними картками (РТК), що розробляються у відповідності с РД 31.40.22-86 «ЕСТПП МП. Правила разработки рабочей технологической документации в портах Минморфлота».  Для зменшення (виключення) пиління при перевантаженні навалочних, насипних вантажів портальними кранами (плавкранами), обладнаними грейферами, данной документацією передбачено звільнення грейфера на висоті не більше 1,0 м від поверхні складу або поверхні вантажу. У кінці кожної зміни і в технологічні перерви при переподачі залізничних вагонів робиться ретельне  прибирання причалів. Вантажні роботи припиняються при виникненні будь-яких нештатних ситуацій, а саме: несприятливих метеорологічних умов (у тому числі відносній вологості вище 95%, під час опадів, силі вітру більш ніж 15м/с і хвилюванні більше 3-х балів).

Підприємство поставлено на державний облік як об’єкт, який може або справляє негативний вплив на довкілля та щорічно складає статистичну звітність 2-тп (повітря). За даними звіту про охорону атмосферного повітря за 2017 рік сумарні викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства складають:

  • від основної промплощадки (м. Херсон) – 11,796 тон, з яких 10,376 тон складають речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом;
  • від піщаного кар’єру (с. Рибальче, Голопристанського району Херсонської області) – 1,193 тон, з яких 1,124 тон складають речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом.

 

Охорона водного середовища

 

Під охороною вод розуміють закріплену в законодавстві систему державних та суспільних заходів, спрямовану на запобігання забрудненню, засміченню, вичерпанню вод та організації раціонального використання водних ресурсів. Основний негативний вплив на води (водні об’єкти) здійснюється шляхом забруднення, засмічення і виснаження.

Підприємство здійснює водозабір підземних вод для потреб основної режимної теріторії ДП «ХМТП» (м. Херсон) та водоспоживання кар’єру
(с. Рибальче Голопристанського району Херсонської області) із двох експлуатаційних власних артсвердловин. Зони суворої санохорони свердловин визначені та огороджені. Зона санітарної охорони – територія, де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршенню якості води джерел господарсько-питного водопостачання. Санітарно–технічний стан водозабірного обладнання артсвердловин знаходиться у задовільному стані і відповідає вимогам санітарно-епідеміологічного та природоохоронного законодавства.

Контроль за станом підземних вод здійснюється Державною установою  «Херсонський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» регулярно. За результатами проведених лабораторних досліджень проб води питної якості із свердловин підприємства протягом 2014-2017 років встановлено, що артезіанська вода по всім контролюючим органолептичним, токсикологічним, мікробіологічним показникам відповідає вимогам ГОСТ 2874-82 “Вода питьевая, гигиенические требования и контроль за качеством”. За цей період аварійних та  надзвичайних ситуацій, в тому числі таких, що могли би спричинити спалахи інфекційних захворювань на об’єктах водозабору підземних вод підприємства, не зафіксовано.

Прогнозні ресурси підземних вод (ПРПВ) по Херсонській міській раді визначені в кількості 250.81 тис. м3/добу. Сумарний видобуток підземних вод станом на 01.01.2013р. склав 79.386 тис. м3/добу (32 % від величини ПРПВ). Протягом всього періоду експлуатації, по свердловинам виснаження водоносного горизонту та забруднення підземних вод не спостерігалось.           Прогнозні ресурси підземних вод (ПРПВ) по Голопристанському району Херсонської області визначені в кількості 658,99 тис. м3/добу. Сумарний видобуток підземних вод станом на 01.01.2013р. склав 19,82 тис. м3/добу (3 % від величини ПРПВ). Протягом всього періоду експлуатації по свердловинам виснаження водоносного горизонту та забруднення підземних вод не спостерігалось.             Аналіз вищенаведеного дозволяє зробити висновок про забезпеченість даного регіону прогнозними ресурсами підземних вод.

Ліміт забору та використання підземних вод по двох артсвердловинах врегульовано наступними дозволами на спецводокористування:

– Укр 20.8.1 Хрс від 26.02.2016р. терміном дії до 01.04.2019р.
(з артсвердловини № 20-435 (затон № 2, лівий беріг р. Дніпро м. Херсон);            – Укр 8.99 Хрс від 26.02.2016р. терміном дії до 01.04.2019р.
(з артсвердловини № 8-395, піщаний кар’єр, с. Рибальче Голопристанського району Херсонської області).

Наданими дозволами передбачена можливість використання підземної води на питні та господарсько-побутові потреби підприємства та бункерування суден іноземного флоту, морських та річкових суден України.

Підприємство щорічно складає та надає статистичну звітність 2-тп (водгосп) до територіального органу Держстату. За даними звіту про використання води, за 2017 рік підприємством забрано:

– з артсвердловини № 20-435 (затон № 2, м. Херсон) підземних вод у кількості 1,2 тис. м3 (ліміт використання складає 111,5 тис. м3) та 14,5 тис.м3 з міської водопровідної мережі (ліміт використання складає 75,0 тис. м3);            – з артсвердловини № 8-395 (піщаний кар’єр, с. Рибальче Голопристанського району Херсонської області) підземних вод – 0,6 тис. м3 (ліміт використання складає 6,6 тис. м3).

Розвантаження морського судна або судна-накопичувача проводиться плав краном (портальним краном), оснащеним грейфером. При здійсненні навантажувально-розвантажувальних робіт, які проводяться у безпосередній близькості до водного об’єкта або на рейді порту, з метою уникнення потрапляння вантажу в воду між бортом судна і причалом або між бортами суден у зоні переносу вантажу краном, оснащеного грейфером, до початку завантаження (розвантаження) навалочного, насипного вантажу, на борт судна навішуються брезенти або захисні екрани по ходу переміщення стріли крану і перекриття зони проносу грейфера. У кінці кожної зміни і в технологічні перерви при переподачі залізничних вагонів робиться ретельне прибирання причалу.

Водовідведення госппобутових стоків до каналізаційної мережі міста та  зливових вод з території Херсонського морського порту, здійснення контролю за станом стічних вод відповідно до законодавства здійснюється Херсонською філією «Адміністрація морських портів України». Власних випусків зливових вод у поверхневий водний об’єкт (р. Дніпро) у ДП «ХМТП» не має.

 

Поводження з відходами

 

Основними принципами державної політики у сфері поводження з відходами, проголошеними у Законі України „Про відходи”, є пріоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров’я людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства щодо утворення та використання відходів.

Для реалізації цих принципів ДП «ХМТП» забезпечує:

– повне збирання і своєчасну передачу відходів суб’єктам господарювання для подальшого поводження;

– дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з відходами;

– організацію і ведення контролю за місцями чи об’єктами тимчасового розміщення відходів;

– ведення обов’язкового обліку відходів.

На підприємстві в ході виробничих процесів утворюються та тимчасово розміщуються (відходи 1-4 класу небезпеки) наступні видів відходів, а саме:

– лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані;

– батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані;

– матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені;

– деревина та вироби з деревини зіпсовані або використані;

– шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації;

– брухт та стружка чорних металів;

– відходи, одержані у процесах зварювання;

– масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані;

– відходи тверді морських перевезень, які утворилися у наслідок зіпсування, забруднення чи ураження вантажів;

– зерновий пил вловлений аспірацій ними системами;

– відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд;

– відходи комунальні (міські) змішані у т.ч. сміття з урн;

– брухт кольорових металів дрібний інший;

– матеріал абразивний та вироби з нього зіпсований, відпрацьований або не ідентифікований;

– відходи від функціонування установок для очищення вод стічних, не позначені іншим способом (мул від миття автотранспорту);

– макулатура паперова та картонна;

– відходи, які утворились під час експлуатації транспортних засобів та перевезень не позначені іншим способом або комбіновані;

– відходи стабілізовані чи затверділі за допомогою матеріалу зв’язувального неорганічного та органічного (пісок та тирса промаслені);

– одяг зношений чи зіпсований, відпрацьований (робочі комбінезони, каски, респіратори) та взуття зношене або зіпсоване;

– шлам від очищення вод стічних неспецифічних промислових (зливова каналізація);

– рідина з вмістом нафтопродуктів – лляльні води;

– відходи поліетиленової плівки використаної;

– обладнання електронне загального призначення зіпсоване, відпрацьоване чи не ремонтопридатне (сканери, монітори, принтери)виробничо-технологічні відходи, характерні для кожного виду виробництва та відходи споживання матеріалів, речовин і надання послуг.

Відходи першого класу небезпеки зберігаються в герметичних ємностях (контейнерах).

Місця тимчасового зберігання відходів облаштовані відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства. Всі види відходів, що утворились протягом певного періоду часу, передаються згідно укладених договорів підприємствам та організаціям, що мають відповідні дозвільні документи на провадження певних видів діяльності.

Меню