Укладання договорів

  1. 🏠
  2. Опис порту
  3. Укладання договорів

З ДП «ХМТП» Ви можете укласти такі договори:

✔ договір на перевалку зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
✔ договір на агентство судів; – договір на сюрвейєрське і інше обслуговування вантажів і суден;
✔ договір на транспортно-експедиторське обслуговування вантажів;
✔ інші господарські договори.

Для укладення з ДП «ХМТП» договорів, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Для резидентів України:

1.1. Для юридичної особи:

1. Копія статуту зі змінами та доповненнями або іншого установчого документу.
2. Копія протоколу та наказу або іншого документу про обрання (призначення) керівника, а в разі необхідності – копія довіреності, яка надає повноваження особі на підписання відповідного договору.
3. Копія ліцензії (дозволу) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такої ліцензії (дозволу) на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
4. Копія витягу з ЄДРПОУ (статистика).
5. Копія довідки від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок (що буде вказаний в договорі про закупівлю), з зазначенням всіх банківських реквізитів.
6. Копія довідки про взяття на облік платника податків (Довідка 4-ОПП) (за наявності).
7. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (єдиного податку) або витягу із Реєстру платників ПДВ( єдиного податку).
8. Копія виписки чи витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, (станом на 2016 рік).
В разі, якщо договір від імені контрагента (юридичної особи) буде підписувати керівник філії, повинні бути надані також всі правовстановлюючі (реєстраційні) документи філії підприємства контрагента.

1.2. Для фізичної особи-підприємця:

1. Копія паспорта та ідентифікаційного номеру.
2. Копія довідки з ЄДРПОУ (довідка з статистики).
3. Копія довідки від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок (що буде вказаний в договорі про закупівлю), з зазначенням всіх банківських реквізитів.
4. Копія довідки про взяття на облік платника податків.
5. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податків.
6. Копія виписки чи витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Всі сторінки копій документів повинні бути засвідчені відповідно до вимог п.5.27. Національного стандарту України «Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003» («5.27 Відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють нижче підпису на документі, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 7.04.2003р. №55, та скріплені оригінальною печаткою юридичної особи – власника наданих документів.

2. Для нерезидентів України:

— нотаріально завірену копію виписки з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи — нерезидента;
— копію засновницького документу (статут, засновницький договір, засновницький акт, положення);
— копію протоколу або іншого документу про обрання/призначення керівника юридичної особи — нерезидента, а у разі потреби — копію доручення, завірену належним чином, яка наділяє повноваженнями особу на підписання відповідного договору;
— довідку від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок, з вказівкою усіх банківських реквізитів.

Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів, з метою використання їх на території України, документи мають бути легалізовані в консульському відділі України або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), проставленим компетентним органом держави, в якій були складені документи (якщо з цією державою не підписана Конвенція).

Меню