Які основні гарантії трудового і соціального захисту працівників порту, які мають бути забезпечені концесіонером?

 1. 🏠
 2. Новини
 3. Які основні гарантії трудового і соціального захисту працівників порту, які мають бути забезпечені концесіонером?

Наказом Міністерства інфраструктури України від 28.08.2019 №668, затверджено конкурсу документацію щодо надання в концесію цілісного майнового комплексу, що забезпечує комплексне надання послуг в морському порту Херсон та включає майно Державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт», майно Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», а також об’єкти, спеціально збудовані відповідно до умов концесійного договору.

Серед працівників порту дедалі більше виникає питань стосовно їх подальшої долі і працевлаштування у майбутнього інвестора. Задля уникнення неточностей та надання вичерпної інформації та запитання, що цікавлять працівників, ми розробили дану статтю спільно з юридичною компанією «КАНОН», адвокати якої з відповідними посиланнями на джерела надали розяснення стосовно переведення працівників при реалізації проекту концесії.

Які строки проведення концесійного конкурсу?

Відповідно до п. 20 Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2000 №642, інформацію про оголошення концесійного конкурсу щодо надання нових концесій чи поновлення концесій, строк дії яких закінчився, концесієдавець публікує в газетах “Урядовий кур’єр” та “Голос України” або у друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування.

12 жовтня 2019 року оголошення про проведення концесійного конкурсу щодо майна ДП «ХМТП» та ДП «АМПУ» було розміщено в газеті «Урядовий Курєр», а 8 жовтня 2019 року в «Голосі України», таким чином розпочався етап подачі заявок на участь у конкурсі.

За інформацією Мінінфраструктури, з 10 до 20 січня 2020 року, конкурсна комісія проведе оцінку фінансових пропозицій учасників конкурсу, і очікувано, рішення про визначення переможця концесійного конкурсу Мінінфраструктури прийме у другій половині січня 2020 року (в залежності від кількості та якості поданих пропозицій). Укладення концесійного договору планується на початку травня 2020 року.

Які основні гарантії трудового і соціального захисту працівників порту, які мають бути забезпечені концесіонером?

Питання трудового та соціального захисту нинішніх працівників ДП «ХМТП» неодноразово піднімалось на першочергових етапах провадження проекту і було що не основним наріжним каменем подальшої реалізації концесії порту Херсон.

В техніко-економічному обґрунтуванні проекту вказано, що в межах перемовин з профспілкою було означено декілька вимог:

 1. відсутність примусових скорочень протягом 5 років;

 2. збереження індексації та відсутність зниження рівня заробітних плат;

 3. відсутність змін до колективного договору протягом 5 років.

 • в даному випадку, додатково пропонується внести до концесійного договору положення про можливість внесення змін до колективного договору за умови погодження нової редакції з профспілкою.

При цьому, у будь-якому разі, у інвестора буде залишатись можливість запропонувати компенсаційні пакети на добровільне звільнення за власним бажанням, які повинні бути не гіршими за компенсаційні виплати, які пропонуються ДП «ХМТП» на даний час.

Всі вищенаведені положення знайшли своє відображення в конкурсній документації опублікованій Міністерством інфраструктури України та проекті концесійного договору стосовно передачі в концесію майна ДП «ХМТП» і майна ДП «АМПУ» (далі – Договір).

Як саме буде забезпечено трудові гарантії працівників ДП «ХМТП»?

В першу чергу слід відмітити, що договір концесії стосовно цілісного майнового комплексу сформованого з майна ДП «ХМТП» та ДП «АМПУ», укладається з так званою «проектною компанією», тобто суб’єктом господарської діяльності створеним претендентом (заявником/учасником концесійного конкурсу) на законами України спеціально із метою укладання означеного договору, а ДП «ХМТП» в свою чергу припиняє свою діяльність.

Відповідно до ч. 3 ст. 23 чинного Закону України «Про концесію», працівникам державного або комунального підприємства (прим. – майно якого надається в концесію), що припинило свою діяльність, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені законодавством України для працівників, які звільняються у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.

Так, у відповідності п. 8.8.6.1 Договору, ДП «ХМТП», ДП «АМПУ», Концесієдавець та Концесіонер підтверджують, що станом на дату укладення договору кількість працівників, які підлягають переведенню на роботу до Концесіонера, становить: [643] особи – від ДП «ХМТП»; [45] осіб – від ДП «АМПУ». Орієнтовний перелік посад, кількість та посадові оклади працівників станом на 01.03.2019 наведені в Додатку 11 (працівники) до договору. Зазначений перелік може бути уточнений відповідно до пункту 8.6.3.5 договору, в разі припинення трудових відносин працівників з ДП «ХМТП» або ДП «АМПУ» на момент уточнення.

Згідно п. 8.8.6.2 Договору, Концесіонер повинен найняти працівників ДП «ХМТП» та ДП «АМПУ» із збереженням заробітної плати на рівні не нижче встановленого станом на 01.03.2019, а саме не менше розміру місячного фонду заробітної плати для таких працівників, з індексацією, а також з урахуванням зростання прожиткового мінімуму до дати укладення.

В свою чергу у відповідності до п. 8.8.6.5 Договору, концесіонер може самостійно визначати, на які посади приймаються на роботу працівники, проте вони повинні відповідати їх спеціальності і кваліфікації, а також характеру посадових обов’язків, які Працівники виконували до переведення.

Окремо зауважуємо, умовами концесійного договору передбачено та чинним трудовим законодавством передбачено, що працівники мають надати згоду на відповідне переведення.

П. 28.1.1 договору зазначено аналогічне положення стосовно працевлаштування працівників, у відповідності до якого концесіонер повинен найняти працівників, з урахуванням спеціальності і кваліфікації, на тих самих або кращих умовах, які пропонувалися раніше ДП «ХМТП» та ДП «АМПУ», з дотриманням вимог пункту 8.8.6 цього договору.

Які ще гарантії для працівників обумовлені концесійним договором?

Окрім вищезгаданих, концесійний договір передбачає наступні зобовязання концесіонера, які стосуються прав трудового колективу:

 • укласти з первинною профспілковою організацією Херсонського морського торгового порту колективний договір строком на 5 років на умовах, не гірших, ніж ті, що містяться у чинному колективному договорі ДП «ХМТП»;

 • не ініціювати внесення змін до такого колективного договору, які б погіршували умови праці працівників, протягом 5 років з моменту укладення колективного договору;

 • протягом 3 років з моменту переведення концесіонером на роботу працівників не допускати зниження розміру їх заробітної плати нижче рівня їх заробітної плати станом на 01.03.2019;

 • не допускати звільнення працівників з ініціативи концесіонера чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 8 частини першої статті 36, пунктів 2-8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України, протягом 5 років, з моменту прийняття їх концесіонером на роботу;

 • не допускати звільнення працівників – докерів-механізаторів з ініціативи концесіонера чи уповноваженого ним органу на підставі пункту 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України (невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації) у випадку встановлення концесіонером норм виробітку для таких працівників, виконання яких є об’єктивно неможливим, у тому числі через незабезпечення Концесіонером достатніх організаційно-технічних умов праці.

Окремо слід зазначити, що строк гарантії концесіонера щодо недопущення звільнення працівників з власної ініціативи є одним із критеріїв оцінювання при визначенні переможця конкурсу. Таким чином, пропонований проектом договору пятирічний строк може бути подовжено.

Договором також визначено, що концесіонер має право змінювати свій штатний розпис та організаційну структуру, за винятком змін, що стосуються посад працівників. При цьому концесіонер має право виключати посади працівників з штатного розпису тільки за умова, що працівник, який займає таку посаду, переводиться на іншу посаду, яка за характером посадових обов’язків відповідає тій, з якої він переведений, та із збереженням рівня заробітної плати, або в разі вивільнення тої чи іншої посади внаслідок звільнення з ініціативи працівника.

Як було зазначено вище, орієнтовний перелік посад, кількість та посадові оклади працівників станом на 01.03.2019 наведені в Додатку 11 (працівники) до Договору. З даною інформацією можна ознайомитись переглянувши конкурсну документацію (стор. 572-585) за посиланням https://mtu.gov.ua/content/proekt-koncesii-u-portu-herson.html.

Попередній запис
Державне підприємство «Херсонський морський торговельний порт» вкотре підтверджує свій статус єдиного в нашому регіоні сертифікованого виробника річкового піску.
Наступний запис
До нас в гості завітали представники стивідорної компанії «Busserk»
Меню